SUPERTRIEDA 2008 – 2009 sa skončila.

2. júna 2009

Výsledky finálového kola Supertriedy :

Ocenenie Supertrieda 2008-2009 získal 3. ročník ZŠ Starý Tekov, p.učiteľka A. Senciová

I. Kategória 1. -3. ročník Základných škol

1. miesto – 3.ročník ZŠ Starý Tekov, p. učiteľka A. Senciová

2. miesto – Malotriedka Abranovce p. učiteľ J. Platko

Ocenenia :

Kráľovský Chlmec – Za tvorivé stvárnenie rozprávkových motívov

Palárikovo – Za scénické uplatnenie kolektívnej dramatickej hry Ruskov – Za úsilie o polyestetické stvárnenie projektu

II. Kategória 4. – 6. ročník Základných škôl a Prima a Sekunda Osemročných gymnázií

1. miesto – 4. tr. Evanjelická ZŠ Palisády, p. učiteľka M. Páleníková

2. miesto – 5. B ZŠ Raslavice, p. učiteľka M. Balážová

3. miesto – 6.B ZŠ Energetikov , Prievidza p. učiteľka Z. Kozáková

III. Kategória 7. -9. ročník ZŠ a Tercia a Kvarta Osemročných gymnázií

1. miesto – 9. A ZŠ Sídlisko Juh Vranov nad Topľou p. učiteľky Z. Demčáková a J. Radová

2. miesto – 9.A ZŠ Ul. Mieru Bytča, p. učiteľka I. Lukácsová

3. miesto – 8. ročník ZŠ a MŠ Družstevná, Halič, p. učiteľka K. Gálová

Kategória Stredné školy :

Sekcia vystúpenie/dramatický útvar – Gymnázium F.G. Lorcu Bratislava p. profesori A. Petrova a O. Petrov – Cena UNICEF za dramatické spracovanie tém Miléniových cieľov

Sekcia videoklip – Gymnázium Park Mládeže Košice – Cena UNICEF za kreativitu – stáž v reklamnej agentúre Publicis Knut. Videoklip si môžete pozrieť v sekcii KLIPY na stránke www.supertrieda.sk .

Supertrieda získala aj jedinečnú cenu – plastiku ktorej autorom je Jana Pilátová a Peter Pilát

Reklamy

Pozrite si fotografie z posledných predstavení.

1. júna 2009