Supertrieda 2009/2010

22. októbra 2009

Vážení priatelia, otvárame 5.ročník súťaže SuperTrieda.

Téma pre základné školy:  Jeden za všetkých – všetci za  jedného !

Téma pre stredné školy:  Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

( Rok 2010 bude Rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vyhláseným Európskou komisiou. )

Na konci októbra pošleme naraz do všetkých škôl priamo, aj cez MŠSR a školské úrady oficiálnu správu.

Reklamy