Stianite si organizačný poriadok súťaže

12. novembra 2009

Pred prihlásením sa do súťaže si prosím prečítajte organizačný poriadok. Stiahnúť si ho môžete tu vo formáte PDF. Organizačný poriadok súťaže SuperTrieda.

Reklamy

Supertrieda v Televízii Bratislava

12. novembra 2009

V stredu 12. novembra  o 18:00 sme v relácii Metro, v Televízii Bratislava hovorili o Supertriede a o prihlasovaní škôl z Bratislavy.


Výhra od Supertriedy – skúsenosť na celý život.

9. novembra 2009
Cena od Publicis Knut

Marko a zástupkyňa Publicis Knut - Finále súťaže máj 2009

V rámci celoslovenskej súťaže Supertrieda v školskom roku 2008/2009 zvíťazilo Gymnázium Park Mládeže Košice v kategórii Stredné školy, téma Miléniové rozvojové ciele. Okrem jedinečnej plastiky, ktorej autormi sú Jana Pilátová a Peter Pilát, získala víťazná škola aj cenu UNICEF za kreativitu, ktorou bola stáž v reklamnej agentúre Publicis Knut pre autora spotu, študenta Marka Procházku.

Stáž v Bratislave absolvoval Marko počas letných prázdnin. V rámci nej sa oboznámil s jednotlivými oddeleniami reklamnej agentúry a s ich funkciou. Agentúra pre neho pripravila prehľad kreatívnych výstupov za posledné roky. Mal možnosť oboznámiť sa bližšie s prácou copywritera, art directora a DTP a absolvovať aj prípadovú štúdiu priebehu reklamnej kampane od zadania klienta po finálny výstup v médiách.

Súčasťou stáže bola aj návšteva audiovizuálneho štúdia,  kde sa Marko zoznámil s jednotlivými oddeleniami štúdia – nahrávacie štúdio, strižňa, postprodukcia, … Prezrel si tzv. showreely jednotlivých režisérov – hrané spoty, animácie, 3D-tvorbu.

Marko tiež navštívil fotoprodukčné štúdio Photo Factory, kde sa oboznámil s oddeleniami a funkciami štúdia, navštívil fotoateliéru, prezrel si ukážky porfólií jednotlivých fotografov, dozvedel sa, ako prebieha zákazka od zadania klienta cez fotoprodukciu až po postprodukčné práce.

Prácu v reklamnej agentúre si Marko vyskúšal aj na vlastnej koži. V rámci stáže kreatívne pracoval na dvoch zadaniach – spolupracoval s tímom agentúry pri príprave návrhov kalendárov a PF 2010 a pri príprave materiálov pre lifestyleový e-magazín.

(upravený  text   z webovej stránky Slovenského výboru UNICEF. )


Fotografie z minulých ročníkov.

6. novembra 2009

Pozrite si fotografie z oblastných kôl a finále minulých ročníkov.


Prihlasovanie tried do SUPERTRIEDY

4. novembra 2009

IMG_1215

Vážení priatelia, na všetky školy ako základné tak aj stredné sme poslali oficiálnu informáciu a pozvanie k účasti na SUPERTRIEDE. Ako vždy, nie všetky adresy boli správne a mnoho emailov sa vrátilo ako nedoručiteľné. Keďže budeme začiatok projektu medializovať predpokladáme že si nájde cestu do škôl aj iným chodníkom. Ak by Vaša škola nedostala email s informáciami, pošlite nám infomráciu a email, na ktorý môžeme propozície poslať. Keď budete Vašu triedu prihlasovať, dbajte prosím na to, aby kontaktný email bol správny a aby bol funkčný.