Pokyny

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prihlásiť sa treba prostredníctvom online prihlášky.

Sekcia A – Základné školy a 1.-4.ročník osemročných gymnázií

Žiaci tvoria a nacvičujú hudobno-dramatické predstavenie na danú tému a videoklip o nácviku a živote vo svojej triede.

Vekové kategórie:

 • I. kategória : žiaci 1. – 3. ročníka
 • II. kategória: žiaci 4 – 6. ročníka a žiaci gymnázií v 1. a 2. ročníku
 • III. kategória: žiaci 7. – 9. ročníka a žiaci gymnázií v 3. a 4. ročníku
 • IV. kategória: kategória Videoklip (nepovinná), prebiehajúca ako internetové hlasovanie na stránke Supertrieda.sk

Dĺžka predstavenia:

 • ucelené umelecké hudobnodramatické dielo v trvaní maximálne 15 minút
 • v kategórii videoklip maximálne 5 minút.

Podmienky:

 • dominancia živej hudby a spevu (playback možný len ako doplnok)
 • sprievod ľahko ovládateľnými, melodicko-rytmickými nástrojmi (nástroje zo sady Orffovho Schulwerku, prípadne iné hrkálky, paličky, píšťaľky, bubienky, ozvučené predmety
 • nejde o nácvik profesionálnej predlohy, ale deti tvoria spoločnými silami (s pomocou učiteľa) vlastné autorské dielo (podľa vekových možností a schopností – napr. na 1.stupni ZŠ stačí tvorivý vklad, deti na 2.stupni ZŠ vymýšľajú vlastný scenár, hudbu, slová,príp.časť z toho)
 • účasť celej triedy, kompletného triedneho kolektívu na príprave súťažného diela

Odporúčania:

 • sprievod klasickými hudobnými nástrojmi (gitara, klavír, flauta,…)
 • sprievod pedagóga

TÉMA : Jeden za všetkých – všetci za jedného !

(Téma vyjadruje súdržnosť žiakov v triede, hľadanie toho, čo ich spája a toleranciu k inakosti – t.j. k zdravotne postihnutým, k spolužiakom inej farby pleti, inej národnosti, iného sociálneho zázemia. Spoznávanie týchto iných podmienok života brať ako výzvu, nie hendikep. )

Sekcia B – Stredné školy
Projekt je určený študentom stredných škôl s výnimkou odborných umeleckých škôl. Súťažný kolektív reprezentuje školu, nie triedu – t.j.môžu ho tvoriť študenti rôznych tried a ročníkov. Študentské kolektívy tvoria a prezentujú autorské umelecké dielo (spájajúce najmenej dva druhy umenia s možnosťou využitia multimédií v trvaní maximálne 15 minút.na danú tému.

 • Kategória A – ucelené autorské umelecké dielo spájajúce najmenej dva druhy umenia (hudobné, dramatické, filmové, literárne, výtvarné) s možnosťou využitia multimédií. Trvanie maximálne 15 minút.Umeleckým dielom v tomto prípade môže byť hudobné, alebo hudobno-tanečné divadlo, multimediálne predstavenie, hudobná skupina spolu s iným žánrom, výstava v kombinácií s iným druhom umenia a podobne.

  Kategória B – videoklip. Časová dľžka maximálne 3 minúty. Videoklip musí obsahovať zložku vizuálnu a zložku hudobnú, resp. zvukovú.

 • TÉMA – Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Tému treba spracovať vzhľadom na naše slovenské podmienky, nejde o mapovanie situácie v rozvojových krajinách.

Rok 2010 bude Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vyhláseným Európskou komisiou.  (pozri : http://www.fsr.gov.sk/sk/EY2010/)

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: