Garanti

Prof.Belo Felix,PhD. – Univerzita Mateja  Bela,  Banská Bystrica

…………………………………………………………………………………………………………….

Prof.Juraj Hatrík – Vysoká škola múzických umení, Bratislava

…………………………………………………………………………………………………………….

Doc. Mgr. art Irena Medňanská, PhD. – Prešovská univerzita

……………………………………………………………………………………………………………..

PhDr. Albín Škoviera, PhD. – Univerzita Komenského, Bratislava

……………………………………………………………………………………………………………..

Mgr. Silvester Lavrík – spisovateľ, dramatik, režisér,

riaditeľ Rádia Devín

……………………………………………………………………………………………………………..

Mgr. Katarína Burgrová, PhD. – Prešovská  univerzita

………………………………………………………………………………………………………………

Jana Pilátová – výtvarníčka

Reklamy

Komentáre sú uzavreté.

%d bloggers like this: